Politika e Privatësisë

 

Proton Med respekton privatësinë e vizitorëve të kësaj faqe interneti.

Informacioni që Proton Med merr gjatë përdorimit të kësaj faqe internet do të përdoret vetëm për qëllimet për të cilat ato sigurohen dhe në përputhje të plotë me të gjithë legjislacionin në fuqi.

Proton Med nuk do tu kalojë informacion palëve të treta pa lejen e qartë të vizitorit. Proton Med kujdeset të mbrojë informacionin e vizitorëve në mënyrë që të parandalojë qasjen nga palët e treta, por nuk është dhe nuk mund të bëhet përgjegjës për informacionin që mund të arrijë tek palët e treta përmes kanaleve të paligjshme dhe rezervon të gjitha të drejtat për të ndjekur ligjërisht ndonjë veprim të tillë sipas legjislacionit të plotë në fuqi.