Partnerët tanë

PROTON MED ALBANIA

Partnerët tanë

Strategjia e biznesit e Proton Med përfshin bashkëpunime dhe partneritete integrale. Këto kompani përfaqësojnë ë partnerët tanë të besuar,me të cilët ndajmë suksesin tonë të vazhdueshëm:

Alfarmakos Logo

Shqipëri

Alfarmakos

Pharma Leader logo

Kosovë*

Pharma Leader

Rafarm SA

Rafarm